Dag: 3 december, 2016

Kalas

Något som det återkommande skrivs om i alla de forum som jag är med i, där föräldrar till barn med NPF-diagnoser samlas, är ämnet kalas! Det är barn som aldrig blir bjudna, barn som blir bjudna men tvingas tacka nej pga att de ej klarar det. Det är barn som vill men inte kan och […]

Läs mer