Alla har en släng av ADHD

Alla har en släng av ADHD

Under min föreläsning ”Alla har en släng av ADHD” pratar jag om vardagen med ADHD. Jag pratar om vad ADHD innebär för personen och för omgivningen.  Under denna föreläsning blandar jag personliga berättelser med vetenskapliga inslag.

ADHD kallas ofta för en modediagnos och människor med diagnosen blir ofta sedda som lata. Barnen ses som ouppfostrade och jobbiga.

Okunskap om vad ADHD är och vad det innebär får människor att ofta skämtsamt påstå att ”alla har en släng av ADHD”.

ADHD är en funktionsnedsättning där dopaminets flöde till belöningssystemet är lägre vilket gör att motivationen till att utföra alla ”måsten” och för stunden tråkiga saker är så pass låg att mycket inte ”blir gjort”.

Att leva med ADHD och att leva i en familj där någon eller några har ADHD är för många en osynlig kamp.

Hur gör man för att komma vidare, förbi de största hindren och för att hitta någon slags balans mellan svårigheterna och vardagen?

 

  • Välstrukturerad vardag
  • Psykosociala insatser.
  • Förstående omgivning

 

Dessa fyra punkter ovan är fyra grundpelare enligt mig men hur gör man för att komma dit? Att tex ha en förstående omgivning är ju ingenting man kan ordna själv. Eller? Finns det faktiskt saker man själv skulle kunna göra för att öka förståelsen i sin omgivning? Ja, några av de människor som finns i vår närmiljö kan man nå med information och med kunskap. Tyvärr inte alla, men vilka av dessa alla är nödvändiga att fortsätta utsätta oss själva för?

Det är stundtals oerhört frustrerande och tufft att hela tiden ligga steget före, att behöva prioritera, sålla bort, planera, ha en plan B. Men så ser vardagen ut för många av oss som lever i dessa familjer.

Vill du få en inblick och mer förståelse för de människor du möter med ADHD och deras familjer?

Vill du som anhörig få en stund med igenkänning och samtidigt möta några välmenade tips, utan pekpinnar?

Ja, då är detta en föreläsning för dig.