Material Att ladda ner

Detta dokument kan du lämna till skolan, pedagoger, släkt,vänner. Ja alla de som behöver få kunskap om just ditt barns/dina svårigheter och styrkor.

Klicka på dokumentet för att ladda ner det