Om ADHD Hjärtat

Om ADHD Hjärtat

ADHDhjärtat startades i februari 2016 med en vison om att sprida kunskap och litteratur om barn och för barn med ADHD.

Jag har arbetat inom förskolans värld sedan studenten och har upplevt, sett och känt barns känslor och föräldrars oro.

Barn som inte faller ”inom ramarna” för vad som anses vara det normala. Jag har alltid brunnit starkt för just dessa barn, kanske för att jag som yngre, upplevde liknande känslor av att inte passa in.

Min dotter var 4 år gammal när hon fick diagnosen ADHD med austistiska drag. Trots att hon var så ung hann vi bli både kränkta och sedda som hysteriska föräldrar av de som borde tagit vår oro på allvar.

Jag har själv  ADHD,jag fick min diagnos på pappret innan sommaren 2016.
Jag tror att om jag fått en diagnos tidigare hade jag blivit hjälpt och stärkt av den. Istället blev jag klassad som ”jobbig” och ”trotsig”. Jag blev skickad runt hos skolkuratorer, BUP och samtalen med lärare var otaliga.

Jag lovade mig själv att mina barn ska aldrig bli förbisedda.

Jag drivs av rättvisa och behovet att tillgodose mina barn den omsorg och trygghet jag aldrig fick.

Denna sida, mina böcker och mina kommande projekt är ett utlopp för alla känslor, alla tårar och all den kamp jag med mig så många andra för.

Idag för jag den för mina barn, alla andras barn men också för min egen upprättelses skull.

om